D3fcon

Onları casusluk için eğitin ve SİZE casusluk yapmak için para alırken şaşırmış gibi davranın!

March 12, 2019 • ☕️ 3 min read

Davalı eski bir CIA ve Savunma İstihbarat Ajansı (DIA) operatörü ve yüklenicisidir. 1981 ve 2012 arasında, sanık çeşitli ABD Devlet kurumları için çalıştı ve savunma müteahhitlerini temizledi. Ayrıca ABD Ordusunda aktif görevde bir süre görev yaptı. Yüklenici olarak son görevini bıraktıktan sonra, davalı, burada ilgili zamanlarda, kendi işini kurdu, büyük ölçüde başarısız danışmanlık işini yürütüyordu.

Dava delillerinin çoğunluğu davalının, sanığın PRC istihbarat servisi (PRCIS) için bir istihbarat memuru olduğuna inanan PRC vatandaşı Michael Yang ile olan temaslarına ve ilişkisine odaklandı. 2017 yılının Şubat ayında, Richard Yang adlı bir Çinli işveren, iş ağı için kullanılan bir sosyal medya sitesi olan LinkedIn aracılığıyla davalı ile temasa geçti. Richard Yang, sanığa PRC’de olası danışmanlık çalışmaları konusunda öncülük ettiğini söyledi. Davalı bu olası danışmanlık çalışmasına ilgi duyduktan sonra, Richard Yang, sanığın Michael Yang adlı bir kişiyle iletişim kurmasını sağladı. Amerika’da bulunan Davalı, daha sonra PRC’de bulunan Michael Yang’la bir Skype görüşmesi yaptı. Çağrının amacı Michael Yang’ın aradığı bilginin doğasını belirlemekti. Bu Skype çağrısında, Michael Yang, aradığı bilginin doğasını, Michael Yang’ın aradığı şeyi sanık olarak tanımladığını açıkladı. Davalı, Michael Yang’ın ilgilendiğini ifade ettiği konular üzerine notlar aldı. Çağrının yaptığı sanık, Michael Yang’ın şu konulara ilgi duyduğunu gösteriyor: ABD’nin THAAD2 silahlı savunma sistemi, Güney Çin Denizi, PRC’nin para birimi manipülasyonu ve duruşmada bir hükümet uzmanının öznesi olan kamu-özel ortaklıkları tanıklık gizli bilgileri / ulusal savunma bilgilerini (NDI) içerebilir.

Sanık Michael Yang’la yaptığı ilk Skype çağrısının ardından, Şubat sonunda, sanığın kilisesinden tanıyan ve sanığın da CIA’de çalıştığını bilen bir kişi olan Ralph Stephenson (Stephenson) ile temasa geçti. Davalı Stephenson’dan, CIA’daki Çin konularında çalışan birisiyle bağlantı kurmasına yardım etmesini istedi. Stephenson, sanığın görüşmesinin kendisini rahatsız ettiğini ve buna göre Stephenson’un Stephenson ile CIA güvenlik görevlileriyle olan temaslarını açıkladığını belirtti.

Mart 2017’nin başlarında, sanık ve Michael Yang, sanığın, Michael Yang’ın patronu olan Michael Yang ve Bay Ding ile görüşmek üzere PRC’ye seyahat etmesini istedi. Yolculuk öncesinde, sanık Michael Yang’a, sanığın PRC’deyken, sanığın Michael Yang ile iletişim kurmasını sağlamak için sanığa Apple iPhone vermesini istedi. Davalı Michael Yang’dan, PRC’de popüler bir iletişim uygulaması olan WeChat’in iPhone’da kurulu olmasını istedi. Davalı Michael Yang’ın iPhone’un davalının otelindeki mühürlü bir zarf içinde kalmasını istedi, böylece davalının sözleriyle sanığın iPhone’un “tahrif edilmediğinden” emin olabilirdi.

Sanığın Michael Yang ile, sanığın bir iPhone talebiyle ilgili olarak e-posta alışverişini takip eden gün, sanık Washington D.C.‘deki bir FedEx mağazasına gitti. Bu belgeler sınıflandırılmamış ve CIA analiz standartları, askeri istihbarat kısaltmaları ve diğer konularla ilgili idi. 13 Mart 2017’de, sanık Çin’in Şangay kentine geldikten sonra, sanık Michael Yang’a SD karttan dokuz sayfa taranan belgeyi iliştiren bir e-posta gönderdi. Sanığın belirttiği gibi, bu ekteki dokuz sayfa “örnek” olarak eklenmiştir.

Sanığın PRC’ye yaptığı bu ziyaret sırasında, sanık birkaç saat Michael Yang ve Bay Ding ile bir araya geldi. Daha sonra CIA ve FBI temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde Davalı, bu ziyareti sırasında PRC sanığına yapılan ziyarette Michael Yang ve Bay Ding’in aslında ABD Hükümeti’nin sırlarını arayan PRC istihbarat yetkilileri olduğunu anladığını kabul etti.

2017 yılının Nisan ayında, sanık tekrar PRC’ye gitti. Bu yolculukta Michael Yang, sanığa, gizli bir iletişim (covcom) cihazı olarak nitelendirilen bir Samsung Galaxy Note 4 akıllı telefonu verdi. Bu covcom cihazı, sanığın, covcom cihazına yüklenen bir program olan WeChat aracılığıyla Michael Yang’a şifreli iletişim göndermesini sağlayan özel bir uygulama içeriyordu. Davalı PRC’deyken, Michael Yang, şifreli mesajlar yoluyla covcom cihazının Michael Yang ile güvenli bir şekilde iletişim kurmak için nasıl kullanılacağı konusunda eğitim almış.

Davalı daha sonra ilk olarak Şikago’ya inerek Amerika Birleşik Devletleri’ne döndü. Covcom cihazı hakkında soru sorulduğunda, davalı sahte olarak CBP memurlarına, covcom cihazının karısı için bir hediye olduğunu söyledi. CBP memurları sanığın hem 16.500 $ ‘ı hem de covcom cihazını tutmasını ve ardından Leesburg, Virginia’daki evine dönmelerini sağladı.

25 Nisan 2017’de, sanık Leesburg, Virginia’daki evinin yakınındaki bir yerde bir FedEx mağazasını ziyaret etti. Sürveyanstan görüntüler