D3fcon

بدرمان افسردگی با ساختن هالوژنیت

March 15, 2019 • ☕️ 1 min read

داروهای ضد افسردگی بر اساس “فرضیه مونوآمین” بوده اند که می گوید افسردگی ناشی از سطوح پایین یک کلاس فرستنده های شیمیایی (انتقال دهنده های مونوآمین: سروتونین، نوراپی نفرین و دوپامین) در مغز است. متأسفانه بیش از یک سوم بیماران قادر به پاسخگویی به این داروها نیستند و حتی زمانی که داروها کار می کنند، ممکن است هفته ها یا ماه ها برای تأثیرات آن به پا خیزند.

اداره غذا و داروی آمریکا (FDA) در آمریكا معتقد است كه داروهای جدید برای بیماران مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان مورد تایید قرار گرفته كه به اندازه كافی به حداقل دو مورد ضد افسردگی قبلی پاسخ نداده است. توجه داشته باشید که این دارو بر اساس کتامین، داروهای تسکین دهنده است. مشکل این است که این یک توهم است. جامعه پزشکی در نهایت متوجه شد که راهی که نباید غمگین باشد بالا بودن است!